2017-11-01 Parning planerad mellan Terps Alma och Illvrålets Yukon

Mer info kommer efterhand. Kolla gärna på Kennelns Facebooksida. Klicka här för bild på Yukon!

2014_yukon