Nesi Potkozarska

Nesi är en import från Bosnien som kom i min ägo när hon var vuxen i ålder. 
En hel del olater hade hon som behövdes arbetas bort.
Bla hade återgång och kontakt efter drev lite mera att önska i början av hennes karriär hos mig.  På hennes fältprovsstart i höstas hade hon full poäng på alla moment utom just på återgången där hon nollades . 
Numera fungerar hon utmärkt i skogen med rejält sök , utmärkt rejält skall, långa drevtider och bra återgång. 
Nesis meriter nedan . 

Skogsanlagsprov:  91 poäng  1a-pris.
Grytanlagsprov: Kvalite1. 
Vildsvinsprov i hägn: 32 poäng 3-pris.. 
Bruksprov på räv i naturgryt enligt Tysklands regelverk:  NB/ .
Utställning: Exellent bruks / jaktprovsklass SKK Hässleholm. 


DNA testad för Myopati och PLL enligt nedan.
Myo: N/N . 
PLL:  N/N .